Det bør du vide

Nye regler for torskefiskeri

Nye regler pr. 1. januar 2019

Måske har du allerede hørt det. Hvis ikke, får du her lige et overblik over de nye regler der er kommet for fritids- og lystfiskere der fisker efter torsk.

Fra starten af det nye år er der nu et loft på hvor mange torsk du må hjemtage. Der er nu et max. på 7 torsk pr. dag. Reglerne gælder også når du er ude med en turbåd. (I 2017 blev der indsat et max. på 5 torsk pr. dag og kun 3 pr. dag i februar og marts – dette er dog hævet i 2019 grundet bedre bestande af torsk.)

Reglerne er indført for at genoprette torskebestanden. Umiddelbart er de nye regler ikke blevet modtaget vel af lystfiskerne, da mange ikke er at den opfattelse, at bestanden har brug for hjælp.

Uanset hvilken side du står på i sagen, skal der herfra opfordres til at reglerne overholdes. Om ikke andet, så fordi at de bliver håndhævet kraftigt det næste stykke tid. Fiskerikontrollen vil bla. være massivt til stede når turbådene kommer i land. Bøderne er klækkelige og din ekstra fangst vil blive konfiskeret.

Nye regler igen pr. 1. januar 2020

Fra og med 1. januar 2020 træder der nye regler i kraft for, hvor mange torsk man som lyst- og fritidsfisker må tage med i land pr. dag, når der fiskes i den vestlige Østersø. Reglerne gælder alle farvande omkring Fyn, det østlige Sønderjylland, Østjylland og det meste af Sjælland og Bornholm.

De nye regler ligger i forlængelse af de begrænsninger, der blev indført fra 1. januar 2017 som led i indsatsen for at sikre og genoprette torskebestanden i Østersøen.

Max 5 torsk om dagen
De nye regler betyder, at du som lyst- eller fritidsfisker fra den 1. januar 2020 højst må tage fem torsk med i land om dagen, når du fisker i farvandene omkring store dele af Syd- og Østdanmark i den vestlige Østersø. I den kommercielle lukkeperiode i februar 2020 og marts 2020, der har til formål at beskytte gydeområderne, er det tilladte antal torsk reduceret til to om dagen. Reglerne gælder også, hvis du tager ud og fisker i området med en turbåd.

Øst for Bornholm (underområde 25 og 26) indføres der et generelt forbud mod rekreativt fiskeri efter torsk fra den 1. januar 2020. I området vest for Bornholm (underområde 24) må der alene udøves rekreativt fiskeri efter torsk inden for seks sømil.

Nye regler igen pr. 1. januar 2022

I 2022 er der endnu engang kommet nye regler for torskefiskeriet.

I korte træk betyder det at der kun må hjemtages én torsk pr. dag. Ud over dette er der indført en lukke periode fra 15. januar til 31. marts, hvor der ikke må hjemtages torsk overhovedet.

De nye regler gælder i bestemte områder omkring Østersøen, både øst og vest, samt bælterne.

Du kan se mere om de nye regler, samt kort over de berørte områder lige her.

Kilde: Fiskeristyrelsen.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Se også
Close
Back to top button